Privacy

regelement

JDG Services (eigenaar/beheerder van de website www.ikbenbereid.nl) stelt uw bezoek aan onze website www.ikbenbereid.nl (hierna: de “Website”) op prijs.
Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de Website stemt u als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Indien u via de Website het contactformulier instuurt, worden de navolgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Uw E-mailadres
  • Antwoord op de vraag hoe u op deze website terecht bent gekomen (niet verplicht)

Indien en voor zover u via de Website persoonsgegevens ter beschikking stelt aan JDG Services, dan zal JDG Services deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken om U de gevraagde informatie te sturen.

JDG Services stelt uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet ter beschikking aan derde partijen en zal bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen. Bij JDG Services doen wij verder ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven. U kunt daarom te alle tijde, via email (team@ikbenbereid.nl) aan ons kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, alsmede heeft u het recht JDG Services te verzoeken de vastgelegde persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren of aan te vullen.

JDG Services doet haar uiterste best om via technische (via onder andere veilige servers en firewalls) en organisatorische beveiligingsmaatregelen ervoor te zorgen dat de overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze server op een veilige manier geschiedt, alsmede dat de persoonsgegevens op een veilige manier beschermd blijven tegen onrechtmatig gebruik.

Cookies

De Website van JDG Services gebruikt speciale internet software (“Cookies en weblogs”) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de Website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de Website wordt bezocht) om de Website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de Website af te kunnen stemmen en zodoende de Website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. U kunt het gebruik van Cookies, die op uw computer actief zijn, via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen.

Het is mogelijk dat JDG Services dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij u echter op de Website altijd via de hyperlink “Privacy Reglement” de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan JDG Services verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren.